مقالات

نقش بازاریابی دیجیتالی در توسعه مهارت های حرفه ای کارآفرینی

نقش بازاریابی دیجیتالی در توسعه مهارت های حرفه ای کارآفرینی

امروزه اکثر کسب و کارها به تکنولوژی به عنوان یک عامل کلیدی تقریبا در هر کاری متکی هستند. در حالیکه صاحبان کسب و کار به کارشناس فناوری اطلاعات نیازی ندارند، آنها باید روی کارکنان یا مشاورانی که این تخصص را دارند، سرمایه گذاری کنند. مشتریان می خواهند در مورد کسب و کار شما از طریق رسانه های اجتماعی یا وب سایت اطلاعات کسب کنند یا شاید بتوانند روند خرید را از طریق سفارش آنلاین و پرداخت بصورت ساده تر انجام دهند.مطالعه حاضر از طریق تحلیل ضروریترین مهارتهای بازاریابی دیجیتال در کارآفرینی و تشخیص فرصتهای موجود برای متخصصان بازاریابی دیجیتال آتی، به این مسئله می پردازد که چگونه تحول دیجیتال حرفه بازاریابی در کارآفرینی را دگرگون ساخته است.

نقش بازاریابی دیجیتالی در توسعه مهارت های حرفه ای کارآفرینی

این مطالعه با تحلیل محتوای آگهی های شغلی در روزنامه ها و اینترنت بصورت آنلاین و آفلاین در ۵کشور اروپایی، چهارچوبی برای تعریف مجموعه مهارتهای ضروری متخصصان بازاریابی دیجیتال برای آغاز این کارآفرینی و پیشرفت در آن ارائه نموده است. پنج دسته مهارت اشتغال پذیری و ۲۹ مهارت و توانایی در این بررسی مشخص شدهاند. اهمیت این دسته بندیها در شرکتهای دیجیتالشده در سطوح مختلف نیز مورد تحلیل قرار گرفته است. این پژوهش به مباحث مرتبط با کارآفرینی فارغ التحصیلان جدید کمک خواهد کرد و راهنمایی های مفیدی در زمینه استعدادهای آتی بازاریابی برای دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، و شرکتها ارائه میکند.

نقش بازاریابی دیجیتالی در توسعه مهارت های حرفه ای کارآفرینی
کلیدواژه ها:
اشتغال پذیری، مجموعه مهارت ها، فارغ التحصیلان بازاریابی، دیجیتالی کردن

نوشته های مرتبط