چراغ میز

پیام کوتاه کمتر شدن ارتباط اجتماعی را به دنبال دارد. هزینه‌ی روند درمانی و اعمال جراحی طی دهه‌های اخیر به مقدار زیادی پایین آمده است. داروهای جدید باعث برافکندگی بسیاری از امراض و بیماری‌ها شده است.

(بیشتر بخوانید)
post

بازار اینترنتی ایران

با توجه به رشد روزافزون فناوری اطلاعات و انتشار گسترده اینترنت در سراسر جهان، بازار اینترنتی ایران نیز به یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. از طرفی، این بازار با چالش‌ها و محدودیت‌های خاص خود نیز روبه‌رو است. در این مقاله، به…

(بیشتر بخوانید)
خانهپروفایل
جستجو
بالا